Wouter Bekaert

is sinds juli 2001 werkzaam als osteopaat in Zeeland en is stilaan verankerd in de Zeeuwse klei. Wouter Bekaert behaalde in 1998 aan de Universiteit Gent zijn licentiaatdiploma in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie (fysiotherapie) en studeerde daarna aan de International Academy of Osteopathy te Gent, waar hij als osteopaat afstudeerde in 2001. In 2010 behaalde hij zijn diploma in de kinderosteopathie na een tweejarige postgraduate opleiding (Panta Rhei).

"In de osteopathie ga je op zoek naar de oorzaak van de klacht. Wij zoeken die oorzaak in de beweeglijkheid van het lichaam en de weefsels. Het mooie aan de osteopathie is dat de osteopaat het lichaam niet herstelt, maar indien je de juiste bewegingsproblemen losmaakt, het lichaam het zelf doet!"

"Osteopathie is een therapie waarbij je snel resultaat verwacht. Dit werkt onzettend motiverend voor mij. Mede daarom behandel ik zo graag kinderen. Bij kinderen zie je zelden chronische klachten en ze beschikken over een sterk zelfherstellend vermogen. Wanneer je bewegingsproblemen bij kinderen losmaakt, zie je bijgevolg snel verandering optreden."

Lies Hollevoet

Lies Hollevoet is sinds 2004 werkzaam als osteopate in binnen- en buitenland. Zij behaalde haar diploma in de kinderosteopathie in 2010. Sinds 2016 maakt ze ook deel uit van de praktijk te Arnemuiden en tracht ze, als enige vrouw in het team, de Zeeuwen klachtenvrij te krijgen. Lies woont in Gent en is moeder van twee dochters.

“Leven is bewegen”, dat is mijn motto, maar ook dat van de osteopathie. Om goed te functioneren, hebben we bewegingsvrijheid nodig. Dat geldt ook voor een gewricht, een spier, een bloedvat,... de kleinste cel in het lichaam. De kracht van de osteopathie zit in het terug mobiel maken van deze structuren, zodat zij hun functie goed kunnen uitvoeren.

"Ik vind het belangrijk om de klacht vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Welke invloed heeft voeding, stress, emoties, te weinig beweging,... op het ontstaan van de klacht of de algemene toestand van het lichaam. Daarom werk ik ook graag samen met andere therapeuten. Op die manier kan het zelfherstellend vermogen van het lichaam het best aan de slag."

Jan Verhelle

Sinds september 2006 is osteopaat Jan Verhelle de praktijk te Arnemuiden komen versterken. Jan behaalde in juni 2001 zijn diploma in de osteopathie aan de International Academy of Osteopathy te Gent. Hij behaalde in 1998 het diploma in de kinesitherapie (fysiotherapie) aan de KHBO te Brugge. Sinds 2001 startte hij een eigen praktijk voor osteopathie te Gistel (België), daarnaast is Jan ook vader van twee dochters en een zoon.

"Het mooie binnen de osteopathie is dat een ogenschijnlijk identieke klacht (vb. lage rugklachten) veel verschillende mogelijke oorzaken kan hebben (vb. een geblokkeerde wervel, slecht functionerende darm, beknelde zenuw, knieprobleem, ...). Het is aan de osteopaat om die oorzaak op te sporen en te behandelen. Die speurtocht binnen het lichaam en het zoeken naar wat wij "de primaire laesie" noemen maakt ons vak bijzonder boeiend"

lock