Eerste consult en verder...

Een eerste bezoek bij de osteopaat bestaat uit een uitgebreid intakegesprek, een klinisch onderzoek en een eerste behandeling.

Aangezien bewegingsbeperkingen in het menselijk lichaam al lange tijd aanwezig kunnen zijn (sommige blokkades gaan terug naar de geboorte) zal de osteopaat zich tijdens een vraaggesprek een idee willen vormen over de medische voorgeschiedenis. Heel wat bewegingsbeperkingen ontstaan posttraumatisch (na een trauma of ongeval). Heel vaak begint ons leven al met een trauma (geboortetrauma) en zijn er in de volgende jaren verschillende trauma’s die een invloed kunnen (blijven) hebben op het optimaal functioneren van ons lichaam.

Vervolgens wordt het lichaam onderzocht op bewegingsbeperkingen. Hierbij ligt of zit de patiënt (in ondergoed) op de behandelbank. Na afloop van het onderzoek zal de osteopaat zijn bevindingen samenvatten en kenbaar maken of osteopathische behandeling al dan niet kan helpen. Het onderzoek en behandeling wordt door de osteopaat met de handen uitgevoerd; er wordt geen apparatuur gebruikt. Sommige manuele technieken kunnen vrij direct en stevig zijn, andere zijn eerder zacht en ontspannend, afhankelijk van de aard van de bewegingsbeperking en de lichaamstoestand van de patiënt. Een osteopaat is opgeleid om ernstige medische afwijkingen, die verder specialistisch onderzoek of behandeling vereisen, uit te sluiten en indien nodig met de huisarts te overleggen. Afhankelijk van de klacht kan een tweede consult snel (binnen 1 week) of enkele weken later volgen. Een osteopaat stimuleert het zelfgenezend vermogen van de patiënt. De patiënt geneest m.a.w. zichzelf, de osteopaat geeft enkel een zet in de juiste richting.

Resultaten

Doorgaans mag je er vanuit gaan dat je merkbaar verbetering van je klacht kan merken binnen de drie behandelingen. Dit is opnieuw afhankelijk van de aard en de duur van de klacht. Je kan stellen dat indien je geen duidelijke verbetering van je klacht hebt na een drietal behandelingen, het niet echt zin heeft nog verdere behandelingen te ondergaan. Je osteopaat zal dan, al dan niet na overleg met je huisarts, eventueel een andere behandelingsstrategie voorstellen.

lock